O terapii

Psychoterapia to szczególny rodzaj rozmowy, wspólna praca pacjenta / klienta i terapeuty, podczas której terapeuta słucha wypowiedzi pacjenta / klienta, stara się poznać i zrozumieć jego uczucia, myśli i zachowania. Psychoterapeuta pomaga nadać znaczenie i sens określonym działaniom i zdarzeniom, które często mogą wydawać się niezrozumiałe, nawet ich autorowi.

Psychoterapia pozwala uwolnić się od cierpienia i trudności, z którymi przyszło zmierzyć się pacjentowi / klientowi. W tym procesie moją rolą, jako psychoterapeuty, jest towarzyszenie człowiekowi w poszukiwaniu lepszych sposobów rozwiązania jego problemów, zarówno związanych z samym sobą, jak i z drugim człowiekiem. Pomagam poszerzyć perspektywę widzenia sytuacji również o inne wymiary, które trudno samemu zobaczyć, będąc skoncentrowanym na problemie. Pacjent / klient podczas terapii staje na drodze do lepszego poznania i zrozumienia siebie , wzmocnienia poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i zgodnego ze sobą podejmowania różnorodnych decyzji. Psychoterapia ma służyć poszerzaniu wewnętrznej wolności człowieka, aby mając świadomość konsekwencji różnorodnych wyborów, podejmował decyzje właściwe, lub możliwe do realizacji w danym momencie, biorąc pod uwagę uwarunkowania i aktualne okoliczności.

Psychoterapia ma pomóc w przeżywaniu życia głębiej, pełniej, bardziej świadomie, w doświadczaniu w pełni i radości i bólu. Efektem tego jest osiąganie większej satysfakcji z życia, poczucie bycia we „właściwym miejscu i czasie ”, poprawa samopoczucia, przekraczanie bólu i lęków, osiągnięcie psychicznej równowagi.

Czas trwania terapii uzależniony jest od tempa i gotowości do zmian przez pacjenta / klienta.

Szczegóły dotyczące ram terapii –czasu trwania, częstotliwości spotkań, dokładnego terminu i zasad obowiązujących przez cały okres terapii, omawiane są podczas pierwszej/pierwszych konsultacji.

Gabinet psychologiczny Warszawa

Psychoterapia odbywa się w zaciszu mojego gabinetu mieszczącego się w Warszawie (Ursynów), przy ul. Kabacki Dukt 11/17 ( przy stacji metra Kabaty).

PSYCHOLOG MONIKA HOŁUB  |  COPYRIGHT 2019
Warszawa Ursynów ul. Kabacki Dukt 11/17, Tel : 502-343-520
E-mail: monika-holub@o2.pl