Co daje psychoterapia?

Każdy z nas doświadcza w życiu różnych trudności i wyzwań, które mogą znacząco wpływać na naszą codzienną egzystencję oraz relacje z innymi. Właśnie w takich sytuacjach psychoterapia może okazać się prawdziwym wsparciem, oferując skuteczne narzędzia do radzenia sobie z problemami i wzmacniać naszą zdolność do czerpania radości z życia.

Pierwsze kroki na drodze do zmian

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii jest często pierwszym, kluczowym krokiem na drodze do lepszego zrozumienia siebie i wprowadzenia pozytywnych zmian. Specjaliści z dziedziny psychoterapii podkreślają, że już sama chęć podjęcia terapii i otwarcie się na nowe doświadczenia może przynieść znaczącą ulgę.

Konsultacje diagnostyczne

Proces psychoterapii zazwyczaj rozpoczyna się od konsultacji diagnostycznych, podczas których terapeuta stara się zidentyfikować problemy i oczekiwania pacjenta. Jest to niezwykle istotny etap, pozwalający na określenie najlepszej ścieżki działania i ustalenie realnych celów, które będą stanowić drogowskazy w dalszej pracy.

Nawiązanie relacji terapeutycznej

Kluczowym aspektem skutecznej psychoterapii jest nawiązanie relacji między pacjentem a terapeutą. Opiera się ona na zaufaniu, otwartości i gotowości do współpracy obu stron. Tylko w takim środowisku możliwa jest prawdziwa zmiana i osiągnięcie trwałych rezultatów.

Obszary, w których psychoterapia może pomóc

Psychoterapia znajduje zastosowanie w wielu różnych sytuacjach i problemach, z którymi zmagają się ludzie. Oto niektóre z nich:

Radzenie sobie z „trudnymi” emocjami

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie decydują się na psychoterapię, są trudności w radzeniu sobie z silnymi, trudnymi do przeżywania emocjami, takimi jak przygnębienie, smutek, złość, poczucie winy czy lęk. Emocje te mogą znacząco utrudniać codzienne życie i dezintegrować działanie.

Problemy w relacjach

Psychoterapia może okazać się pomocna w przypadku powtarzających się problemów w relacjach z innymi ludźmi. Dotyczy to zarówno konfliktów, napięć, poczucia osamotnienia, jak i lęku przeżywanego w kontaktach interpersonalnych.

Objawy zaburzeń psychicznych

Wiele osób decyduje się na psychoterapię w związku z nasileniem się różnych objawów, które mogą sygnalizować występowanie zaburzeń psychicznych. Mogą to być na przykład brak nadziei, poczucie bezsilności, chwiejność nastroju, nadmierne zamartwianie się, bezsenność czy dolegliwości somatyczne.

Uzależnienia i zachowania kompulsywne

Psychoterapia może być pomocna w przypadku nadużywania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, leki, dopalacze, a także różnych zachowań o charakterze kompulsywnym i nałogowym, takich jak przymusowe zakupy, nadmierne korzystanie z elektroniki, hazard czy seksoholizm. Pomoc psychoterapeutyczną znajdą również osoby z tzw. syndromem nałogowej miłości(uzależnieniem od miłości).

Rozwój osobisty i praca nad sobą

Warto pamiętać, że psychoterapia nie musi być związana wyłącznie z występowaniem konkretnych problemów. Wiele osób decyduje się na nią z chęci lepszego zrozumienia siebie, rozwoju osobistego i wypracowania nowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.

Efekty psychoterapii – kiedy można się ich spodziewać?

Pierwsze efekty psychoterapii mogą być odczuwalne już po kilku sesjach. Pacjenci często relacjonują, że odczuwają znaczącą ulgę, wynikającą z samego faktu podzielenia się swoimi problemami z kimś doświadczonym oraz z możliwości przedyskutowania ich z terapeutą. Dodatkowo, pierwsze interwencje psychoterapeutyczne mogą przynieść wymierne korzyści.

Jednak ostateczne efekty i czas oczekiwania na nie zależą głównie od rodzaju problemu, z którym pacjent/klient zgłasza się do specjalisty. Jeśli trudności dotyczą nawyków na poziomie zachowania, proces zmiany może być krótszy niż w przypadku, gdy problem wiąże się z głębszymi aspektami osobowości lub wynika z odległych, traumatycznych doświadczeń.

Skuteczność psychoterapii – co mówią badania?

Skuteczność psychoterapii w leczeniu i łagodzeniu objawów zaburzeń psychicznych lub psychosomatycznych została potwierdzona przez liczne badania naukowe. Wykazano, że różne paradygmaty psychologiczne, w których można prowadzić terapię, takie jak psychoterapia psychodynamiczna, psychoanalityczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, integracyjna, humanistyczno doświadczeniowa czy gestalt są skuteczne.

Obecnie badania naukowców skupiają się na poszukiwaniu najskuteczniejszych interwencji i technik terapeutycznych, które mogą przynieść najwięcej korzyści dla pacjentów. Warto jednak pamiętać, że ostateczny efekt psychoterapii zależy nie tylko od pracy terapeuty, ale także od zaangażowania i motywacji samego pacjenta.

Kiedy zakończyć terapię?

Decyzja o zakończeniu psychoterapii powinna być podjęta w porozumieniu z terapeutą i opierać się na ocenie stopnia realizacji ustalonych wcześniej celów. Ważne jest, aby na początku procesu terapeutycznego zostały określone konkretne wskaźniki, które będą sygnalizować, że pożądana zmiana zaczyna się dokonywać.

Terapia jest procesem dynamicznym, co oznacza, że jej cele mogą ulegać modyfikacji w trakcie, w miarę odkrywania nowych obszarów do pracy. Kluczowe jest jednak, aby pod koniec procesu pacjent miał poczucie gotowości do przeniesienia nowo zdobytych umiejętności i szerszej perspektywy na codzienne funkcjonowanie.

Rola pacjenta w procesie psychoterapii

Choć terapeuta odgrywa kluczową rolę w procesie psychoterapii, to jednak ostateczny sukces terapii zależy w dużej mierze od zaangażowania i motywacji samego pacjenta. Gotowość do pracy nad sobą, otwartość na nowe doświadczenia oraz chęć wprowadzania trwałych zmian w życie są niezbędne dla osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

Ważne, aby pacjent/klient dzielił  się swoimi przemyśleniami, emocjami i doświadczeniami oraz aby w miarę upływu czasu był  gotowy do podejmowania wyzwań, które stawia przed nim terapia. Tylko w ten sposób możliwe jest rzeczywiste zrozumienie siebie i wypracowanie nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

Formularz kontaktowy
Monika Hołub
Monika Hołub

Nazywam się Monika Hołub i jestem doświadczonym psychologiem, psychoterapeutą oraz psychodietetykiem. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, a swoje umiejętności rozwijałam w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie oraz na wielu kursach i szkoleniach z zakresu terapii dzieci, uzależnień i psychodietetyki. Specjalizuję się w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, oferując pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, kryzysach, zaburzeniach odżywiania i uzależnieniach. Pracuję w duchu integracyjnym, dopasowując metody do indywidualnych potrzeb klientów.

Artykuły: 14