Kontakt

monika_holub_psycholog_warszawa

Telefon: 502-343-520
E-mail: monika-holub@o2.pl

Psychoterapia odbywa się w zaciszu mojego gabinetu mieszczącego się w Warszawie – ul. Hoża 43/49, lok. 10.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie, które najczęściej pojawiają się w mailach i rozmowach telefonicznych.

NA CZYM POLEGA PSYCHOTERAPIA?

Wokół psychoterapii narosło wiele mitów, a powszechne wyobrażenie o tym, czym jest psychoterapia i jaki jest jej przebieg, nie do końca jest zgodne rzeczywistym obrazem psychoterapii i roli psychoterapeuty.
Psychoterapia jest formą rozmowy, podczas której pacjent / klient wraz z terapeutą wspólnie pracują nad zrozumieniem i rozwiązaniem problemu pacjenta / klienta. Terapeuta pomaga zrozumieć uczucia, myśli i zachowania pacjenta, nadając sens i znaczenie jego działaniom i zdarzeniom.
Psychoterapeuta poprzez m.in. dzielenie się swoim myśleniem, zadawanie pytań, proponowanie doświadczeń stymuluje pacjenta / klienta do spojrzenia na problem w nowy sposób, naprowadzając go na niedostrzeganą wcześniej drogę do poradzenia sobie z trudnościami.
Psychoterapia służy lepszemu poznaniu samego siebie, swoich obaw oraz potrzeb. Daje możliwość decydowania o sobie w szerszym zakresie niż dotychczas, służy wzmocnieniu poczucia własnej wartości i zgodnego ze sobą podejmowania różnorodnych decyzji oraz dokonywania wyborów przy pełnej świadomości ich konsekwencji.
Psychoterapia ma pomóc w przeżywaniu życia pełniej, głębiej i bardziej świadomie.

CZY PSYCHOTERAPEUTA UDZIELA RAD I WSKAZÓWEK ODNOŚNIE PROBLEMU?

Generalnie psychoterapeuta nie udziela rad i wskazówek choć zdarza się, że jest inaczej. Czasami taka podpowiedź „otwiera” myślenie, aby pacjent/klient mógł zobaczyć swoją sytuację w innym świetle. Pacjent/ klient może liczyć na pomoc w poszerzeniu perspektywy widzenia sytuacji, również o inne wymiary, które trudno samemu zobaczyć, będąc skoncentrowanym na problemie. Psychoterapeuta kieruje uwagę pacjenta / klienta ku motywacjom i emocjom, które mu towarzyszą, dając okazje pacjentowi / klientowi zgłębiać i zrozumieć swoje potrzeby, dążenia i obawy.

JAK DŁUGO TRWA PSYCHOTERAPIA?

Jednym z najczęściej zadawanych przez pacjentów / klientów pytań jest pytanie o czas trwania psychoterapii. Jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć się nie da, ponieważ to, ile trwa psychoterapia zależy od celu terapii, oczekiwań pacjenta / klienta i jego gotowości do zmian, a także podejścia, w jakim pracuje psychoterapeuta. Swój warsztat pracy określam jako integracyjny. W pracy terapeutycznej korzystam z podejścia wielu nurtów psychoterapeutycznych: psychodynamicznego, humanistycznego, egzystencjalnego, behawioralno-poznawczego, systemowego), metody pracy dobieram indywidualnie do klienta.
Z reguły dzielimy psychoterapię na krótkoterminową, która trwa od kilku do kilkunastu spotkań oraz długoterminową, trwającą nawet wiele lat.Psychoterapia krótkoterminowa dotyczy problemów, które przykładowo wiążą się z jednorazowym zdarzeniem, a trudności, na które napotkał pacjent mają ograniczony zasięg, dotyczą jednego obszaru życia, nie powodują zakłóceń funkcjonowania pacjenta / klienta w codziennym życiu.
Jeśli trudności pacjenta / klienta wiążą się z różnymi, trudnymi czy wieloletnimi aspektami życia, powodują problemy w jego codziennym funkcjonowaniu, wpływają na relację z drugim człowiekiem, pomocna będzie psychoterapia długoterminowa – bardziej dogłębna i intensywna. Czas terapii długoterminowej to średnio od roku do dwóch lat, jednak zdarzają się pacjenci, których proces terapeutyczny trwa dłużej.
Spotkania z psychoterapeutą odbywają się według ustalonego wspólnie harmonogramu, najczęściej raz w tygodniu. Może zdarzyć się, że terapeuta zaproponuję większą ilość spotkań mając na celu dobro pacjenta / klienta oraz z chęci udzielenia jak najlepszej pomocy.

W mojej praktyce sesje trwają 50 minut, spotkania odbywają się zazwyczaj 1 raz w tygodniu, a proces terapeutyczny trwa od pół roku do kilku lat.

gabinet_psychologiczny_warszawa

Adres gabinetu

ul. Hoża 43/49 lok. 10,

00-681 Warszawa