Wizyty domowe

Wizyty domowe dają możliwość dotarcia do każdego, kto z określonych przyczyn nie jest w stanie pojawić się na spotkaniu z psychoterapeutą osobiście.

Ze względu na sytuacje życiowe, uniemożliwiające osobiste dotarcie do gabinetu, oferuję wizyty domowe, rozwiązujące szereg problemów pacjentów / klientów, których mobilność jest ograniczona. Wizyty domowe są skierowane w szczególności do:

  • rodziców malutkich dzieci;
  • osób starszych
  • osób, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się.

Główną zaletą wizyty domowej jest pozostanie pacjenta / klienta w zasięgu własnej strefy komfortu, która stwarza dogodne warunki dla psychoterapii czy konsultacji psychologicznej.

Wizyty domowe psychologa i psychoterapeuty

Wizyty domowe psychologa i kluczowe tego zalety

Największym atutem wizyt domowych jest możliwość korzystania z psychoterapii w znanym i bezpiecznym środowisku. Własna przestrzeń jest miejscem, gdzie pacjent / klient czuje się swobodnie i może otwarcie dzielić się swoimi emocjami i problemami. 

Wizyty domowe psychologa / psychoterapeuty, to także odpowiedź na rosnące potrzeby społeczeństwa, gdzie mobilność i dostępność usług zdrowotnych stają się coraz bardziej pożądane. Konsultacje lub psychoterapia w domu stają się dostępne dla szerszego kręgu osób, eliminując bariery związane z odległościami czy ograniczeniami ruchowymi, m.in. osób z niepełnosprawnościami czy osób w podeszłym wieku.

Psycholog wizyta domowa – innowacja w służbie zdrowia psychicznego

Wizyta domowa umożliwia dostęp do profesjonalnej pomocy tam, gdzie inaczej byłaby ona niemożliwa. Taka forma konsultacji lub psychoterapii kładzie szczególny nacisk na indywidualne potrzeby pacjenta, pozwalając na prowadzenie terapii w intymnym otoczeniu domowym. Dzięki psychologii wizyty domowej, terapeuta może dostosować podejście do specyfiki sytuacji życiowej pacjenta / klienta. W ten sposób wizyta domowa staje się nie tylko formą wsparcia, ale także adekwatnym do indywidualnych potrzeb narzędziem poprawy zdrowia psychicznego.