Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest skierowana do osób borykających się z życiowymi problemami oraz tych, które doświadczają kryzysów związanych ze znalezieniem się w nowej sytuacji, czy trudności z przystosowaniem sie do niej. W ramach pomocy psychologicznej, pomagam w zidentyfikowaniu powstałego problemu, diagnozuję jego przyczynę, wskazuję czynniki warunkujące istnienie niekomfortowej sytuacji i proponuję możliwe sposoby jego rozwiązania. Pomoc psychologiczna pomaga w uzyskaniu równowagi, spokoju, wewnętrznej harmonii oraz nowych psychologicznych zasobów.

Pomoc psychologiczna i jej formy

Pomoc psychologiczna może także przyjąć formę działania nastawionego na rozwój cech sprzyjających utrzymywaniu zdrowia psychicznego i fizycznego oraz wsparcia dla osób dotkniętych kryzysami osobowościowymi, traumami, będących ofiarami przemocy czy walczących z utratą poczucia sensu i własnej wartości. W trakcie spotkań pacjent / klient uczy się samodzielnego radzenia z problemami, które stanowią naturalny składnik życia codziennego.

Pomoc psychologiczna dla osób w kryzysowej sytuacji mająca na celu zidentyfikowanie źródła problemu i podjęcie kroków ku jego zażegnaniu. Pozwala pacjentowi / klientowi odzyskać wewnętrzną równowagę, pierwotny spokój i harmonię.

Pomoc psychologiczna i jej formy