Psychoterapia indywidualna

Dla kogo zalecana jest psychoterapia indywidualna?

Do skorzystania z mojej pomocy i zapisania się na psychoterapię indywidualną zapraszam osoby, które chcą zrozumieć i rozwiązać swoje problemy z relacjami osobistymi i społecznymi, czują się osamotnione, mają niskie poczucie własnej wartości. Oferuję pomoc osobom w spektrum autyzmu, które z różnych powodów mają trudność w funkcjonowaniu w neurotypowym świecie. Pomagam cierpiącym na depresję, mającym stany lękowe, a także zmagającym się z problemami tożsamościowymi. W moim gabinecie pomoc znajdą także osoby, które żyją w nieustannym stresie. 

Psychoterapia indywidualna służy także pomocy tym, którzy chcą rozwijać swój osobisty potencjał, talenty, możliwości, tym, którzy chcą lecz boją się podążać za swoimi marzeniami. Pracuję nad wydobywaniem twórczego potencjału, budzeniem pasji i przywracaniem żywotności tam, gdzie została ona utracona lub nigdy jej nie było.

Do mojego gabinetu zapraszam również rodziców i dzieci, zmagających się z trudnościami, konfliktami, także rodziców małych dzieci od 0 do 3 roku życia. Psychoterapia indywidualna pomaga w poszerzeniu świadomości, zrozumieniu i rozwiązaniu problemów związanych również ze zdrowiem, odżywianiem, wagą.

Do kogo jest skierowana psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna jest skierowana zwłaszcza do osób cierpiących na depresję, stany lękowe, z problemami z relacjami osobistymi, społecznymi, do osób, które mają trudności z dostosowaniem się do tema współczesnego świata. A także do osób z problemami z odżywianiem, wagą oraz z szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym I fizycznym.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna w Warszawie lub online

Każdego, kto szuka psychoterapii indywidualnej w Warszawie lub okolicach, zapraszam do mojego gabinetu. Mieści się on w Śródmieściu Południowym, a konkretniej przy ulicy Hożej 43/49, lok. 10. Istnieje też możliwość terapii online – to idealna opcja dla osób spoza stolicy, które szukają pomocy.

Ile kosztuje psychoterapia indywidualna?

Koszty psychoterapii indywidualnej mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, doświadczenie terapeuty, rodzaj terapii oraz standardy rynkowe danego regionu. Ceny mogą być również zróżnicowane w zależności od specjalizacji terapeuty, stopnia jego wykształcenia oraz czasu trwania sesji.

Według mojego aktualnego cennika cena pierwszej konsultacji wynosi 250 zł, a każda sesja psychoterapii – zarówno stacjonarnej w Warszawie, jak i przez Skype – również kosztuje 250 zł.

Jak wygląda psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna to proces terapeutyczny, w którym terapeuta współpracuje z jednym klientem, aby pomóc mu zrozumieć i rozwiązać osobiste problemy, radzić sobie z emocjami, zmieniać zachowanie lub rozwijać lepsze strategie radzenia sobie z trudnościami. Sesje odbywają się zazwyczaj w cichym, prywatnym miejscu, gdzie klient może czuć się bezpiecznie, by otwarcie wyrażać swoje myśli i uczucia.

Podczas terapii klient i terapeuta wspólnie identyfikują cele leczenia i obszary do pracy. Terapeuta może używać różnych technik, takich jak rozmowa, ćwiczenia relaksacyjne, techniki poznawczo-behawioralne, czy praca z emocjami, w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Proces ten zazwyczaj obejmuje naukę nowych umiejętności, eksplorację przeszłych doświadczeń i ich wpływu na obecne życie, a także rozwijanie lepszej samoświadomości i zrozumienia dla swoich uczuć i zachowań.

Jak wygląda sesja psychoterapii indywidualnej?

Konsultacja początkowa: pierwsze spotkanie z terapeutą to zazwyczaj konsultacja początkowa. W trakcie tego spotkania klient i terapeuta omawiają cele terapeutyczne, historię życiową klienta, aktualne problemy i oczekiwania wobec terapii. To także czas, aby klient mógł ocenić, czy czuje się komfortowo i zbudować początkowe zaufanie do terapeuty.

Określenie celów: na początku terapii indywidualnej ważne jest określenie celów, jakie klient chciałby osiągnąć. Mogą to być cele związane z emocjonalnym samopoczuciem, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, poprawą relacji interpersonalnych czy innymi obszarami życia. Cele mogą się zmieniać na przestrzeni całego procesu psychoterapeutycznego.

Eksploracja problemów: w trakcie sesji terapeutycznych klient eksploruje swoje myśli, uczucia, przekonania i doświadczenia z terapeutą. Celem jest zrozumienie głębszych przyczyn trudności oraz identyfikacja wzorców zachowań.

Rozumienie i analiza relacji terapeutycznej, która sama w sobie jest jednym z czynników leczących w terapii: w procesie psychoterapii ważnym aspektem jest jakość relacji terapeutycznej i stwarzanie przez terapeutę takiej atmosfery bezpieczeństwa, w której klient może rozmawiać o wszystkich uczuciach i przeżyciach, jakie się u niego pojawiają w związku z tą relacją. Psychoterapeuta dzieli się swoim rozumieniem po wspólnej z klientem analizie tej relacji.

Wypracowywanie strategii i umiejętności: psychoterapia indywidualna pomaga klientowi w identyfikowaniu zdrowych strategii radzenia sobie, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, a także w budowaniu zdrowszych mechanizmów obronnych.

Refleksja i samoświadomość: sesje psychoterapeutyczne często obejmują refleksję nad przeżyciami i myślami klienta, co pomaga w budowaniu samoświadomości oraz zrozumieniu swoich potrzeb i celów.

Praca nad zmianą: proces terapeutyczny często obejmuje pracę nad zmianą przekonań, zachowań i reakcji emocjonalnych, które przyczyniają się do problemów klienta.

Zadania domowe: terapeuta może zaproponować zadania domowe, które klient może wykonać między sesjami. Mogą to być ćwiczenia mające na celu wzmocnienie umiejętności nabywanych w trakcie psychoterapii.

Monitorowanie postępów: terapeuta regularnie monitoruje postępy klienta i dostosowuje podejście terapeutyczne w zależności od zmian i potrzeb.

Częstotliwość sesji i podejście terapeutyczne

Psychoterapia indywidualna może przyjąć różne formy, w zależności od podejścia terapeutycznego, takiego jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, humanistyczne czy integracyjne. Kluczową rolą terapeuty jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla klienta, w której może otwarcie wyrażać swoje uczucia i myśli. Częstotliwość sesji może być uzależniona od indywidualnych potrzeb klienta i ustaleń z terapeutą.