Kto leczy depresję: psycholog czy psychiatra?

Depresja może przybierać różne formy i nasilenie, dlatego kluczowe jest uzyskanie odpowiedniej pomocy specjalistów. Chociaż zarówno psychologowie i psychiatrzy zajmują się zdrowiem psychicznym, występują istotne różnice w ich rolach i kompetencjach w leczeniu depresji. Rozróżnienie ich odpowiedzialności pomoże zrozumieć, kto leczy depresję – psycholog czy psychiatra i jaka jest optymalna ścieżka terapii.

Objawy depresji – kiedy szukać pomocy

Depresja to złożone zaburzenie, które może rozwijać się stopniowo i pozostawać niezauważone przez długi czas. Wczesne oznaki mogą być subtelne, takie jak okresowy smutek, utrata zainteresowań czy problemy ze snem. Jednak gdy objawy nasilają się i utrzymują przez kilka tygodni, wpływając negatywnie na codzienne funkcjonowanie, należy poszukać pomocy specjalistów.

Niektóre typowe symptomy depresji to:

 • Uporczywe poczucie przygnębienia i beznadziejności
 • Brak motywacji i energii
 • Trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji
 • Znaczące zmiany apetytu lub masy ciała
 • Myśli samobójcze lub zamiary samobójcze

Warto pamiętać, że doświadczenie jednego lub kilku z tych objawów nie musi od razu oznaczać depresji. Jednak ich długotrwałe utrzymywanie się i wpływ na jakość życia powinny skłonić do skonsultowania się ze specjalistą.

Rola psychologa/psychoterapeuty  w leczeniu depresji

Psychologowie/psychoterapeuci są specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy pomagają pacjentom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, behawioralnymi, poznawczymi i somatycznymi. Chociaż nie mogą stawiać diagnozy depresji ani przepisywać leków, odgrywają kluczową rolę w procesie terapeutycznym.

Podczas wizyty u psychologa/psychoterapeuty pacjent może liczyć na:

 • Przeprowadzenie dogłębnego wywiadu i oceny stanu psychicznego
 • Zastosowanie różnych metod diagnostycznych, takich jak testy psychologiczne (psycholog)
 • Udzielenie wsparcia emocjonalnego i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania emocji
 • Prowadzenie psychoterapii, w celu zmiany negatywnych wzorców myślenia i zachowania (psychoterapeuta)
 • Nauczenie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie planu terapii w razie potrzeby

Chociaż psycholog czy psychoterapeuta nie może formalnie zdiagnozować depresji, jego obserwacje i opinie mogą być cennymi wskazówkami dla psychiatry podczas procesu diagnostycznego.

Rola psychiatry w leczeniu depresji

Psychiatra jest lekarzem specjalizującym się w rozpoznawaniu, leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, w tym depresji. W przeciwieństwie do psychologa, psychiatra ma uprawnienia do stawiania diagnozy depresji oraz przepisywania leków, jeśli uzna to za konieczne.

Podczas wizyty u psychiatry pacjent może się spodziewać:

 • Przeprowadzenia kompleksowego wywiadu medycznego i psychiatrycznego
 • Zlecenia badań laboratoryjnych lub obrazowych (np. EEG), jeśli będzie to konieczne
 • Postawienia diagnozy depresji na podstawie kryteriów diagnostycznych
 • Omówienia opcji leczenia, w tym psychoterapii i farmakoterapii
 • Przepisania odpowiednich leków antydepresyjnych, jeśli będą wskazane
 • Monitorowania skutków ubocznych i dostosowywania dawkowania leków
 • Ścisłej współpracy z psychologiem/psychoterapeutą  w celu zapewnienia kompleksowej opieki

Psychiatra może również zalecić hospitalizację lub leczenie w ośrodku dziennym, jeśli stan pacjenta wymaga intensywniejszej opieki.

Współpraca psychologa i psychiatry w leczeniu depresji

Chociaż psychologowie/psychoterapeuci  i psychiatrzy mają różne role w leczeniu depresji, ich współpraca jest często kluczowa dla skutecznej terapii. Kompleksowe podejście łączące psychoterapię z farmakoterapią (jeśli jest zalecana) może przynieść lepsze rezultaty niż leczenie oparte wyłącznie na jednej z tych metod.

W idealnym scenariuszu psycholog i psychiatra pracują w jednym ośrodku lub klinice, co ułatwia komunikację i koordynację leczenia. Psychiatra może skonsultować się z psychologiem w kwestii jego obserwacji i rozumienia obserwacji pacjenta, a psycholog może uzyskać od psychiatry informacje na temat skutków ubocznych leków lub innych aspektów medycznych.

Ta bliska współpraca pozwala na holistyczne zrozumienie potrzeb pacjenta i dostosowanie planu leczenia w celu maksymalizacji szans na powrót do zdrowia.

Etapy leczenia depresji

Leczenie depresji często przebiega w kilku etapach, w których psycholog/psychoterapeuta  i psychiatra odgrywają różne role. Oto typowy przebieg terapii:

1. Ocena wstępna

Na początku pacjent może skonsultować się z psychologiem, który przeprowadzi wstępną ocenę stanu psychicznego i określi stopień nasilenia objawów. Psycholog może zalecić psychoterapię lub skierować pacjenta do psychiatry, jeśli uzna to za konieczne.

2. Diagnoza psychiatryczna

Psychiatra dokona kompleksowej oceny medycznej i psychiatrycznej, w tym wywiadu, badań laboratoryjnych (jeśli to konieczne) oraz postawienia diagnozy depresji zgodnie z kryteriami diagnostycznymi.

3. Ustalenie planu leczenia

Po postawieniu diagnozy psychiatra omówi z pacjentem opcje leczenia, takie jak psychoterapia, farmakoterapia lub ich połączenie. Plan leczenia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

4. Psychoterapia

Jeśli psychoterapia zostanie zalecona, pacjent będzie regularnie spotykał się z psychologiem na sesjach terapeutycznych. Psycholog będzie pracował nad zmianą negatywnych wzorców myślenia i zachowania oraz nauczaniem strategii radzenia sobie ze stresem i depresją.

5. Farmakoterapia (jeśli jest zalecana)

Jeśli psychiatra uzna to za konieczne, przepisze odpowiednie leki antydepresyjne. Będzie monitorował skutki uboczne i dostosowywał dawkowanie lub zmianę leków w zależności od reakcji pacjenta.

6. Monitorowanie postępów

Zarówno psycholog, jak i psychiatra będą regularnie monitorować postępy pacjenta i dostosowywać plan leczenia w razie potrzeby. Ścisła współpraca między specjalistami jest kluczowa dla zapewnienia kompleksowej opieki.

7. Utrzymanie remisji

Po osiągnięciu remisji, czyli znaczącej poprawy stanu, pacjent może kontynuować psychoterapię lub farmakoterapię przez pewien czas w celu utrwalenia efektów i zapobiegania nawrotom depresji.

Należy pamiętać, że leczenie depresji jest procesem indywidualnym i może wymagać cierpliwości oraz elastyczności. Ścisła współpraca między pacjentem, psychologiem/psychoterapeutą  i psychiatrą zwiększa szanse na skuteczną terapię i powrót do zdrowia.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.

Formularz kontaktowy
Monika Hołub
Monika Hołub

Nazywam się Monika Hołub i jestem doświadczonym psychologiem, psychoterapeutą oraz psychodietetykiem. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, a swoje umiejętności rozwijałam w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie oraz na wielu kursach i szkoleniach z zakresu terapii dzieci, uzależnień i psychodietetyki. Specjalizuję się w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, oferując pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, kryzysach, zaburzeniach odżywiania i uzależnieniach. Pracuję w duchu integracyjnym, dopasowując metody do indywidualnych potrzeb klientów.

Artykuły: 14