O psychoterapii

Psychoterapia

Psychoterapia to szczególny rodzaj rozmowy, w której moją rolą, jako psychoterapeuty, jest towarzyszenie człowiekowi w poszukiwaniu lepszych sposobów rozwiązania jego problemów, zarówno związanych z samym sobą, jak i z drugim człowiekiem. Pomagam poszerzyć perspektywę widzenia sytuacji również o inne wymiary, nadać sens i znaczenie trudnym, niezrozumiałym uczuciom i zachowaniom. Dzięki terapii możliwe staje się lepsze poznanie i zrozumienie siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, szacunku do siebie i zgodne ze sobą podejmowanie różnorodnych decyzji. Psychoterapia ma służyć poszerzaniu wewnętrznej wolności człowieka, aby mając świadomość konsekwencji różnorodnych wyborów, podejmował decyzje właściwe, lub możliwe do realizacji w danym momencie, biorąc pod uwagę uwarunkowania i aktualne okoliczności.

W czym pomaga psychoterapia?

Psychoterapia ma pomóc w przeżywaniu życia głębiej, pełniej, bardziej świadomie, w doświadczaniu w pełni radości i bólu. Efektem tego jest osiąganie większej satysfakcji z życia, poczucie bycia we „właściwym miejscu i czasie ”, poprawa samopoczucia, przekraczanie bólu i lęków, osiągnięcie psychicznej równowagi.

Czas trwania terapii uzależniony jest od tempa i gotowości do zmian przez klienta.

Szczegóły dotyczące ram terapii – czasu trwania, częstotliwości spotkań, dokładnego terminu i zasad obowiązujących przez cały okres terapii – omawiane są podczas pierwszej/pierwszych konsultacji.

W czym pomaga psychoterapia?